top of page
AKTUALITY-10739-version1-fhs_interier_2.jpg

O katedře

Naše katedra sídlí v Troji na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

 

Jádro naší katedry tvoří tým psychologů - výzkumníků, s pestrou směsicí výzkumných zájmů a profesního zaměření, které spojuje nadšená aktivní vědecká činnost, zapojení do mezinárodních výzkumných struktur a řada kvalitních publikačních nebo aplikovaných výstupů.

Naše výzkumy zasahují do většiny hlavních psychologických oborů: od sociální, pedagogické, vývojové psychologie, přes psychologii osobnosti, kognitivní psychologii, neurovědy a fyziologickou psychologii až po evoluční a srovnávací psychologii. Mezi studovaná témata patří například partnerské vztahy, smyslové vnímání, vývoj gramotnosti, emoce a neverbální komunikace, sexualita, sociální kognice, učení, myšlení a vědomí.

Microscope_edited.jpg
Výzkum

Výzkumníci Katedry psychologie a věd o životě vedou nebo jsou zapojeni v řadě výzkumných projektů, zabývajících se například partnerskými vztahy, smyslovým vnímáním, vývojem gramotnosti, emocemi a neverbální komunikací, sexualitou, sociální kognicí, učením, myšlením a vědomím. K výzkumům využíváme metody od jednoduchých on-line dotazníků a hodnotících experimentů po laboratorní testování a anamnestické pohovory.

​Máte chuť zapojit se do našich výzkumů a rozšířit vědecké poznání? Přihlašte se a my Vám nabídneme výzkum, který pro Vás bude vhodný.

Chcete se dozvědět více o našich výzkumných projektech? Otevřete odkaz Aktuální výzkumy, Granty, Výzkumné oblasti nebo prohlížejte přes jednotlivé výzkumníky v sekci Lidé.

bottom of page