top of page
_USA8876.JPG

Tereza je v současnosti oceněnou držitelkou prestižního evropského grantu H2020 Marie Sklodowska-Curie Action č.101027291. Jako hlavní badatelka výzkumného projektu ENCOUNTER: Experiences of Youths in Natural Mentoring Relationships (v překladu zkušenosti dospívajících ve vztazích přirozeného mentoringu) se věnuje výzkumu zkušenosti dopívajících s fenoménem přirozeného mentoringu. Tereza má dlouhodobé zkušenosti s výzkumem v oblasti sociálních věd, zejména s výzkumem tématu mentoringu pro děti a dospívající. O toto téma se začala zajímat poprvé během svého bakalářského studia v roce 2003, když působila jako dobrovolnice v českého mentorského programu Big Brothers Big Sisters/Pět P. Tato zkušenost se následně stala tématem jejího výzkumu, pro který později získala finanční podporu na publikaci výsledků v podobě monografie o mentoringu dětí a dospívajících v českém kontextu. Tato akademická vášeň se dále rozvinula během jejího doktorského studia, kde se stejnému tématu věnovala v UNESCO Child and Family Research Centre, School of Political Science and Sociology na National University of Ireland, Galway pod supervizí Dr. Bernadine Brady a Prof. Pata Dolana.

 

Před projektem MSCA IF ENCOUNTER pracovala Tereza jako postdoktorandka ve výzkumné studii CATSS Study (Children´s Attitudes to Science and Scientist, NUI Galway 2019–2020), který zkoumal přístupy dětí k vědě a vědcům/vědkyním (CATSS Study,). Koordinovala také výzkumný sběr dat s logopedkami a dětmi s vývojovými poruchami řeči (FHS UK a Psychologický ústav AV ČR, Psychologický ústav, 2020–21). Působila jako vyučující na FHS UK v oblasti sociální psychologie, kde mj. vyučovala i předmět Mentoring pro děti a dospívající pro bakalářské studenty oboru Studia humanitní vzdělanosti (2020-21).

 

Tereza se zajímá o děti a dospívající, sociální nerovnosti a sociální inkluzi, sociologii vzdelávání, (novou) sociologii dětství, kvalitativní a participativní metody ve výzkumu každodennosti s dětmi a dospívajícími, sociální psychologii, komunitní psychologii (community psychology), sociální politiku dětství a dospívání atd. 

Mgr. Tereza J. Brumovská, M.A., PhD.
Vědecká pracovnice
Marie Sklodowska-Curie Research Fellow (@Dept. of Psychology, FHS UK)
bottom of page