top of page
EtoPortréty-Martin-1.jpg

Jsem výzkumným pracovníkem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v Národním ústavu duševního zdraví a také na Přírodovědecké fakultě UK, kde zároveň studuji doktorský program Teoretická a evoluční biologie.

Na katedře Psychologie a věd o životě se zabývám zejména psychofyziologickým měřením. Podílím se také na projektu zkoumajícím dopady pandemie COVID-19 na partnerské vztahy.

Mgr. Martin Hůla
Vědecký pracovník
bottom of page