top of page

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se zaměřením na etologii a aktuálně studuji obor Lékařské psychologie a psychopatologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Působím jako výzkumný pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a na Národním ústavu duševního zdraví

 

Výzkumně se zabývám zejména ženskou sexualitou, konkrétně psychofyziologickými aspekty ženské sexuální reaktivity a ženského orgasmu, ženskými sexuálními dysfunkcemi a měřením sexuální reaktivity žen pomocí vaginální fotopletysmografie či eyetrackingu. Rovněž se zabývám celonárodními výzkumy sexuálního chování, sexuálních preferencí a konzumací pornografie. Věnuji se také rozvoji preventivních programů pro osoby s parafilní preferencí.

Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
Vědecká pracovnice
bottom of page