top of page

Ve své výzkumné činnosti se snažím těžit ze svého dvojího vzdělání a obeznámenosti s dvojí metodologickou tradicí, kterou je jednak psychologie a jednak etologie zvířat. Můj výzkumný záběr se rozpíná od tématiky partnerských vztahů, kterou studuji prostřednictvím kombinace sociálně psychologických a etologických přístupů zaměřených na pozorování chování, přes komunikaci, která mě zajímá nejen z hlediska fungování meziosobních vztahů, ale i po stránce mezidruhového srovnání, až po poznávací schopnosti, kde se zaměřuji již výhradně na srovnání člověka se zvířaty.

Hlavní aktuálně běžící projekty se týkají komunikace a moci v partnerství, ontogeneze mezipohlavních vztahů u žen a dívek, individuálního rozpoznávání a komunikace papoušků šedých.

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vedoucí katedry psychologie a věd o životě na FHS UK

Akademická a vědecká pracovnice
bottom of page