top of page
01.jpg

Jsem odbornou asistentkou na Katedře psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (od r. 2013) a výzkumnou pracovnicí na Národním ústavu duševního zdraví (od 2015). Na FHS UK jsem členkou Komise pro etiku ve výzkumu.

 

Věnuji se převážně výzkumu chemických smyslů (čichu, chuti a trigeminového dráždění), konkrétně zejména studiím ontogeneze smyslového vnímání, percepčního učení, smyslové integrace a faktorů přispívajících k inter- i intra-individuální variabilitě v chemorecepci, a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Využívám při tom hlavně psychofyzických měření a psychofyziologických metod.

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Akademická a vědecká pracovnice
bottom of page