top of page

PUBLIKACE

zavřít.jpg

2021   

Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population: Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior, The Journal of Sex Research, 58(1), 86-96.

Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., & Klapilová, K. (2021). Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110468

Potyszová, K., Bártová, K. (2021). Evolutionary perspective of romantic jealousy in heterosexual and homosexual individuals. Československá psychologie, 65(1), 101-110.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M.A.C., Havlíček, J., Varella Valentova, J. (2021). Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences, 168, 110250.

Novák, O., Bártová, K., & Klapilová, K. (2021). Attention Bias and Recognition of Sexual Images in Depression. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8880.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Havlíček, J., & Valentova, J. V. (2021). Partnerská podobnost a její vliv na kvalitu vztahu. E-psychologie, 15(2).

Marečková, A., Androvičová, R., Bártová, K., Krejčová, L., & Klapilová, K. (2021). Men with paraphilic interests and their desire to interact with a sex robot. Journal of Future Robot Life, 2(1). DOI: 10.3233/FRL-210010

2020   

Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., & Klapilová, K. (2020). Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110468

​Potyszová, K., Bártová, K. (2020). Jealousy & Infidelity. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_1774-1

 

Bártová K., Štěrbová Z. (2020). Mating Strategies. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_684-1

 

Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M.A.C., Havlíček, J., Varella Valentova, J. (2020). Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences, 168, 110250

 

Novák, O., Bártová, K., Vagenknecht, V., & Klapilová, K. (2020). Attention Bias and Recognition of Sexual Images. Frontiers in Psychology. 11:556071. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.556071

 

Potyszová, K.  & Bártová, K. (2020). Romantická žárlivost a nevěra z evolučního hlediska: definice, typologie a individuální faktory. Sexuológia, 2, 30-36.

Novák, O., Bártová, K. & Klapilová, K. (2020). Kognitivní procesy ovlivňující sexuální reakci u depresivních pacientů: Systematická přehledová studie. Sexuológia, 2, 21-29.

Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M.A.C., Varella Valentova, J. (2020). Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences, 152, 109575.

2019   

Vagenknecht, V., Bártová, K., & Klapilová, K. (2019). Metody měření pedofilní preference: přehled recentních trendů. Sexuológia, 2, 16 – 27.

2017   

​Klapilová, K., …Bártová, K. (2017). Poruchy sexuální preference pohledem evoluční sexuologie. Sexuologia, 1, 26-32.

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C. (2017).  Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 104, 313-319. (IF 1.861)

Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W., (2017). Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior, 38, 241-248. (IF = 3.130)

Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., (2017). Homogamy in Masculinity–Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic, Archives of Sexual Behavior, 46, 1349-1359 (IF = 2.589)

Klapilová, K., Androvičová, R., Bártová, K., Binter, J., Krejčová, L., Lindová, J., Průšová, D., Wells, T., Zikánová, T., Valentova, J. V., (2017). (R)evoluce ve výzkumu lidské sexuality (117-129). In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Galén, Praha.

Štěrbová, Z., Bártová, K., Nováková, L. M., Varella, M. A. C., Havlíček, J., & Valentova, J. V., (2017). Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96. (IF = 1.946)

Klapilová, K., Bártová, K., (2017). Sexual Pathology. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Meteor, Springer, US. DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_3382-1

2016   

Valentova Varella, J., Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M. A. C., (2016). Preferred and actual relative height are related by sex, sexual orientation, and dominance: Evidence from Brazil and Czech Republic. Personality and Individual Differences, 100, 145-150. (IF 1.861)

Bártová, K., Štěrbová, Z., Valentova Varella, J., (2016). Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 60, 153-168. (IF 0.24)

Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C., (2016). Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. (IF 1.861)

Binter J., ..., Bártová K., ..., Riha D., (2016). Exploring the Pathways of Adaptation an Avatar 3D Animation Procedures and Virtual Reality Arenas in Research of Human Courtship Behaviour and Sexual Reactivity in Psychological Research. In Virtual Worlds: The Virtual Reality and Augmented Reality Intersections. Inter-Disciplinary Press, Oxford, VB.

Říha, D., Bártová, K., & Binter, J., (2016). Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In Design, User Experience, and Usability (294-305). Springer International Publishing, Switzerland.

2012   

​Bártová K., Valentová J., (2012). Evolutionary perspective of same-sex sexuality: Homosexuality and homosociality revisited. Anthropologie (Brno), 50, 61-70.

 

 

 

bottom of page