top of page
Barbora Šipošová.jpg

Výskumne sa venujem otázkam ako ľudia zdieľajú pozornosť s ostatnými, a aký vplyv má zdieľanie pozornosti na kooperáciu a prosociálne správanie. Mám skúsenosti s dizajnovaním behaviorálnych experimentov.

 

V súčasnosti spolupracujem s deep tech startupom PromethistAI na vývoji empatických Digitálnych Osôb, ktoré  podporujú well-being. Jednou z mojím rolí je i vytváranie partnerstiev medzi expertmi, vedcami a startupom, a vyvíjanie nových foriem zberu dát pre pokrok v sociálnych vedách.

Mgr. Barbora Šipošová, Ph.D.
Akademická pracovnice
bottom of page