top of page
marek_urban_small_square.jpg

Profesionální kouč, mentor a supervizor pracující s nadanými mladými dospělými v tranzitivních obdobích (vývoj profesní identity, zvládání normativních a nenormativních krizových období, kupř. quaterlife crisis, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem) a prosazující demokratický styl vedení v organizacích a vzdělávání.

 

Jako výzkumník zkoumá individuální a organizační faktory ovlivňující kreativní a inovativní chování se specifickým zaměřením na autoregulační procesy (stanovování cílů, metakognitivní monitoring a regulace) a roli zpětné vazby. Jako odborný asistent přednáší kurzy kvalitativní a kvantitativní metodologie, vědeckého psaní a psychologie umění. Jako hostující výzkumný pracovník pokračoval ve svém výzkumu v Center for Cultural Studies na University of Bern (Švýcarsko) a na Department of Teacher Education and Learning Sciences na North Carolina State University (USA).

Výzkum
Mgr. Marek Urban, Ph.D.
Akademický pracovník
bottom of page