top of page

Výzkumníci Katedry psychologie a věd o životě vedou nebo jsou zapojeni v řadě výzkumných projektů, zabývajících se například partnerskými vztahy, smyslovým vnímáním, vývojem gramotnosti, emocemi a neverbální komunikací, sexualitou, sociální kognicí, učením, myšlením a vědomím. K výzkumům využíváme metody od jednoduchých on-line dotazníků a hodnotících experimentů po laboratorní testování a anamnestické pohovory.

​Máte chuť zapojit se do našich výzkumů a rozšířit vědecké poznání? Přihlašte se a my Vám nabídneme výzkum, který pro Vás bude vhodný.

Chcete se dozvědět více o našich výzkumných projektech? Otevřete odkaz Aktuální výzkumy, Granty nebo Výzkumné oblasti nebo prohlížejte přes jednotlivé výzkumníky v sekci Lidé.

Výzkum
bottom of page