top of page

Granty

zavřít.jpg

GA ČR

GAČR reg. č. 22-31662S - Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy chování (2022 - 2024)

 

GAČR reg. č. 20-03604S - Výzkum ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty (2020 - 2022)

GAČR reg. č. 20-09616S - Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě (2020 - 2022)

GAČR reg. č. 20-06678S - Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filozofii (2020 - 2022)

GAČR reg. č. 19-17540S - Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (2019 - 2021)

GAČR reg. č. 17-14534S - Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (2017 - 2019)

GAČR reg. č. 17-19348Y - Investigating the underlying principles of compulsive online pornography consumption (2017 - 2019)

 

GAČR reg. č. 17-11004S - Sexual reactivity of depressed men to visual sexual stimuli (2017 - 2019)

GAČR reg. č. 17-16622S - Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (2017 - 2019)

GAČR reg. č. 16-18891S – Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům (2016 – 2018)

GAČR reg. č. GA14-02290S - Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí (2014 - 2016)

 

GAČR reg.č. P407/13-23940S – Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013 – 2017)

 

GAČR reg. č. 13-16959P – Possible influence of relationship hierarchy on the level of homogamy in same-sex relationships and mate preferences (2013 – 2015)

 

GAČR reg. č. P407/12/P819  – Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic (2012 – 2014)

GAČR reg. č. P407/11/1740 - Kritická místa matematiky na základní škole (2012 - 2014)

GAČR reg. č. P505/10/1411 – Encoding and decoding of emotions in calls of infants of two mammalian species (2010 – 2012)

GAČR reg. č. P407/10/1303 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (2010 – 2012)

 

GA UK

 

GAUK reg. č. - 22119 Individuální rozpoznávání u papouška šedého (2019 - 2021)

 

GAUK  reg. č.  - Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení: VPG a Eyetrackingová studie na ženských subjektech (2018 - 2020)

GAUK reg.č. 228218 – Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu (2018 - 2020)

GAUK  reg. č. 1066216 – Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace (2016 – 2018)

GAUK reg. č. 1074816 – Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců (2016 – 2018)

 

GAUK reg. č. 1108416 – Porovnání statické fyzické atraktivity a atraktivity neverbálního chování u žen za účelem vytvoření etogramu pro tvorbu výzkumných stimulů (2016 – 2017)

GAUK reg. č. 156416 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu

GAUK reg.č. 232415 – Prvky násilí v sexuálním kontextu: validizace hypotézy poruchy dvoření (fMRI studie) (2015 – 2017)

GAUK reg. č. 1234214 – Vztah synestézie a sociálně-kognitivních schopností (2014 – 2015)

GAUK  reg. č. 1214314 – Diskrepance mezi obrazem ideálního a aktuálního partnera v průběhu formování partnerského vztahu (2014 – 2016)

 

GAUK  reg. č. 1510214 – Psychofyziologická reakce dospívajících mužů na dva typy uměle navozené vnitropohlavní kompetitivní situace: kompetice o partnerku a kompetice o zdroje (2014 – 2016)

GAUK reg. č. 1228413  – Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení (2013 – 2015)

GAUK reg. č.1164213 – Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství (2013 – 2015)

​​

GAUK reg. č. 57010 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (2011-2012)

GAUK reg. č. 6010 - Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílu v čichu u dětí (2010 - 2012)

 

GAUK reg. č. 160/2006 – Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen (2006 – 2008)

GAUK reg. č.392/2005 – Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu (2005 – 2007)

 

GAUK reg. č. 509/2004 – Přisuzování osobnostních vlastností podle obličeje a jejich vztah k osobnosti hodnoceného jedince (2004 – 2006)

GAUK: Gender differences of behavioural displays of latent toxoplasmosis

TA ČR

TAČR reg. č. TL02000174 - Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku (2019 - nyní)

Jiné granty a ocenění

Behaviorally Informed Paternalism and Democratic Values. Habilitationsstipendien für Postdoktoranden der AKTION Österreich Tschechien (2021)

 

Specifický výzkum FHS UK – Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu ženského menstruačního cyklu (2009)

 

Specifický výzkum FHS UK – The influence of hormonal contraception on female sexual behaviour“ Specifický výzkum FHS UK (2009)

 

Výzkumný záměr FHS UK – The influence of hormonal contraception on female sexual psychology, reproductive succes and children health (2010)

 

Dotace pro vědu FHS UK – Neverbální signalizace a její vnímání v kontextu partnerského výběru (2011)

 

Owen F. Aldis Scholarship – Changes in Testosterone and CortisolLevels and Vocal Displays During Virtual Courtship in Young Adult Men (2014)

 

ESSM reg. č. RG15-18 – The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli (2016-8/2017)

 

Grant reg.č. NT/13897 („Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI“)

 

Grant reg.č. VG20122015080 („Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog: hodnocení hladin kanabinoidů v krvi s ohledem na dobu užití, psychomotorický výkon, vigilitu a ovlivnění aktivity mozku“)

7 FP EU Marie Curie Initial Training Network project: Enhancing literacy development in European languages - ELDEL (Early stage researcher). (EC Grant Agreement No. 215961; 2008 - 2011)

Owen-Aldis-Award 2005 (ISHE) Judgment of personality traits based on face appearance: correlation with the results of the targets‘ personality tests

bottom of page