top of page
Aktuality
Noviny

Krizové linky - kam se obrátit?
Krizová linka Systému psychosociální intervenční služby (SPIS) pro blízké a pozůstalé, nonstop: +420 227 272 225
• Krizová linka psychologické pomoci společnosti In IUSTITIA: +420 773 177 636, +420 773 177 844
• Krizová linka POLICIE ČR: 974 823 158
Linka bezpečí pro studenty do 26 let, nonstop: 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do tří dnů), chat: chat Linky bezpečí; denně 9-13 a 15-19
Linka první psychické pomoci, nonstop: 116 123
• RIAPS; Krizové centrum RIAPS Praha; tel.: +420 222 586 768
Linka důvěry Centra krizové intervence PN Bohnice; tel: 284 016 666; nonstop
• Bílý kruh bezpečí, linka pomoci obětem, nonstop: 116 006
Modrá linka, tel: 608 902 410
, 731 197 477
• Telefonická krizová pomoc Ledovec Plzeň; tel: 739 055 555; 8–24 hod.
Seznam linek České asociace pracovišť linek důvěry
•    Kontakty pro krizovou pomoc přímo v českém znakovém jazyce nebo s tlumočením z/do českého znakového jazyka nebo se simultánním přepisem a pro studující se specifickými studijními potřebami (např. PAS)

 

Podrobnější informace na stránkách Národního ústavu duševního zdraví

bottom of page