top of page

Laboratoř kognice ptáků

Image by Tavis Beck

V laboratoři kognice ptáků studujeme papoušky šedé. Zabýváme se především jejich sociálně kognitivními schopnostmi, především schopností individuálního rozpoznávání, schopností spolupráce a teorie mysli, a jejich schopností komunikovat. Jsme zaměřeni jak na přirozenou vokalizaci papoušků šedých, tak na jejich schopnosti mimeze lidské řeči.

 

Laboratoř kognice ptáků existuje při FHS UK již od roku 2000 a sídlí v Drtinově 1a na Smíchově, v areálu stanice přírodovědců. Součástí laboratoře je několik jedinců papoušků šedých (žako), laboratorní vybavení. O papoušky pečuje tým krmičů a studentů FHS UK. Výzkum je zaštítěn především doktorandskými studentkami Mgr. Katarínou Prikrylovou a Mgr. Terezou Roubalovou a garantován doc. Jitkou Lindovou, Ph.D. Na chodu laboratoře je možné se účastnit mimo jiné prostřednictvím několika kurzů vypisovaných každoročně na FHS UK.

 

Výzkum

bottom of page